Przydomowa ekologiczna OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków na własny użytek to bardzo dobra inwestycja zastępująca przestarzałą już instalację szamba na bardziej ekologiczne, ekonomiczne i wygodniejsze rozwiązanie. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest tania w eksploatacji. Zastępując nią szambo zyskujemy komfort i bezpieczeństwo. Zanim jednak zdecydujemy się na taką alternatywę warto poznać zasady działania i użytkowania indywidualnej oczyszczalni.

Dla kogo przydomowa oczyszczalnia ścieków

Tego typu inwestycja jest dobrym rozwiązaniem dla gospodarstw położonych poza lokalną siecią kanalizacyjną. Oczywiście jeżeli mamy możliwość wykonania przyłącza kanalizacyjnego nie ma potrzeby inwestowania w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z prawem jeśli dom znajduje się w zasięgu sieci kanalizacyjnej musi być do niej podłączony. Jeśli jednak taka sieć nie przebiega tuż obok działki inwestor zmuszony jest wybierać między tradycyjnym szambem a ekologiczną oczyszczalnią. I w tym przypadku decyzja wydaje się prosta, jednak bardzo często pojawia się wiele wątpliwości. Czy słusznie?

Oczyszczalnia czy szambo – bilans ekonomiczny

Pierwszym założeniem wielu inwestorów jest koszt. I tak na początku budowa oczyszczalni wydaje się drogim przedsięwzięciem. I oczywiście jest to zgodne z prawdę, gdyż wybudowanie prywatnej oczyszczalni jest znacznie droższe niż szambo, ale to utrzymanie szamba jest droższe. Inwestycja w oczyszczalnię zwraca się po kilku latach, zatem bilans korzyści finansowych jest korzystniejszy na rzecz oczyszczalni.

Jeśli już się przekonamy do korzyści jakie oferuje nam budowa indywidualnej oczyszczalni, musimy zapoznać się z ofertą z rynku instalacyjnego tej gałęzi budownictwa. I tak niektóre firmy oferują kompleksowe usługi od projektu, poprzez wszelkie formalności prawne, aż po montaż i konserwację. Można również część prac wykonać we własnym zakresie obniżając tym samym koszty.

Formalności przy budowie indywidualnej oczyszczalni

Jednym z głównych założeń przy budowie oczyszczalni ścieków są lokalne możliwości wynikające z położenia. Po pierwsze w obszarach nieskanalizowanych należy sprawdzić wytyczne jednego z podstawowych dokumentów planistycznych w każdej gminie, czyli Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku braku takiego dokumentu należy kierować się przepisami z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Prawo lokalne może nie dopuszczać stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach chronionych, narażonych na powodzie oraz zalewanych wodami opadowymi.
 

Kiedy potrzebne są pozwolenia – przepisy budowlane

 • jeśli ilość oczyszczanych ścieków odprowadzanych do wód lub gruntu (należącego do nas) przekracza 5m3 na dobę potrzebne będzie wykonanie operatu wodnoprawnego – mniejsza przepustowość zwalnia nas z tego obowiązku
 • w przypadku oczyszczalni o przepustowości od 7,5m3/dobę konieczne jest pozwolenie na budowę (mniejsze wymagają jedynie zgłoszenia) – art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego. W myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tego typu inwestycja nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • zatem kroki formalno-prawne jakie trzeba podjąć ograniczają się do dokonania zgłoszenia złożonego w adekwatnym do lokalizacji inwestycji urzędzie gminy lub miasta. Owe zgłoszenie powinno zawierać wniosek, mapkę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni oraz certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków wydawany przez producenta oczyszczalni ścieków
 • budowa powinna być rozpoczęta w ciągu 2 lat od terminu wymienionego w zgłoszeniu, jednak nie wcześniej niż po 30 dniach, które są ustawowo przewidziane na wnoszenie urzędniczych uwag lub sprzeciwów (przed rozpoczęciem robót budowlanych – przynajmniej 30 dni wcześniej – w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego należy zgłosić zamiar rozpoczęcia inwestycji)
 • zakończenie prac należy zgłosić w UG w celu wpisania instalacji do gminnej ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • warto wykonać projekt oczyszczalni, w którym zawrzemy sposób oczyszczania ścieków adekwatny do warunków panujących na działce oraz wielkość oczyszczalni zgodną z potrzebami gospodarstwa.
   

Budowa oczyszczalni – praktyczne wskazówki
 

 • rozpoczęcie prac


Budowę najlepiej jest zaplanować na okres od wiosny do jesieni, kiedy bez większych przeszkód można wykonać prace ziemne. Ważne jest również by termin zakończenia prac montażowych uwzględniał okres zasiedlenia domu (w przypadku budynków nowobudowanych), gdyż niektóre oczyszczalnie uzależnione są od dostaw ścieków, inne zaś potrzebują czasu aby uzyskać pełną efektywność.

fot.: Roth – oczyszczalnia ścieków MS TWINBLOC posiadają znak CE, czyli spełniają wymagania wszystkich europejskich dyrektyw związanych z bezpieczeństwem użytkowania oraz ochroną zdrowia i środowiska


 • lokalizacja oczyszczalni na działce


Jednym z pierwszych kroków lokalizacji oczyszczalni na działce jest wybór miejsca montażu osadnika. Osadnik wstępny powinien być zakopany jak najbliżej domu. Ważne jest również aby zapewnić dobre odpowietrzenie przez wewnętrzną instalację kanalizacyjną (wylot odpowietrzenia musi znajdować się co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien, a wylot wentylacji powinien mieć średnicę co najmniej 110 mm). Jeśli zabraknie takiego odpowietrzenia osadnik musi być zamontowany minimum 5 metrów od budynku mieszkalnego. W przypadku domów dopiero wznoszonych, w których planuje się budowę oczyszczalni warto zadbać o to by rura odpływowa wychodziła z budynku na tę stronę działki, na której ma być oczyszczalnia. Pomoże to zwiększyć intensywność procesu rozkładu ze względu na temperaturę ścieków, które szybciej będą docierały do osadnika. Osadnik musi być zlokalizowany w odpowiedniej odległości względem następujących punktów architektonicznych:

 • od studni minimum 15 m
 • od rur wodociągowych i gazowych – minimum 1,5 m
 • od kabli energetycznych – min. 0,8 m
 • od granicy działki i drogi – min. 2 m
 • od drzew – min. 3 m
zagospodarowanie działki z przydomową oczyszczalnią


Jak działa oczyszczalnia ścieków

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z elementów zróżnicowanych ze względu na rodzaj systemu. Wspólnym składnikiem jest zbiornik osadnika gnilnego, do którego trafiają ścieki w pierwszej fazie sortowania na części stałe i substancje lekkie. Wstępne podczyszczanie jest kontynuowane na filtrach zlokalizowanych u wylotu z osadnika. Jest to tak zwany etap oczyszczania mechanicznego i beztlenowego, w którym zanieczyszczenia redukowane są w 60%. Kolejne etapy zależą od rodzaju oczyszczalni. Jaką więc oczyszczalnię wybrać?

oczyszczalnie MICRO-STEP

Jak dobrać rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków

Wybór oczyszczalni ścieków idealnej dla naszego domu zależy od:

 • warunków zabudowy działki oraz jej wielkości, gdyż podziemna część instalacji zajmuje sporo miejsca
 • warunków geologiczno – wodnych działki
 • ilości produkowanych ścieków, a więc także od ilości domowników
   

Drugi etap – oczyszczanie tlenowe ma za zadanie zredukować zanieczyszczenia w 90% i w zależności od wybranej technologii może odbywać się z udziałem urządzeń napowietrzających (na bazie kompresora zasilanego elektrycznie) lub z udziałem drenażu (wymaga dużej powierzchni instalacji, ale eliminuje pobór prądu).

Podstawowe rodzaje oczyszczalni ścieków ze względu na sposób neutralizacji ścieków:

 • oczyszczalnia ze złożem biologicznym – z osadnik gnilnego ścieki grawitacyjnie trafiają do zbiornika ze złożem biologicznym (obrotowe lub zraszane), w którym bakterie i inne mikroorganizmy rozwijające się na różnych głębokościach (tzw. błona biologiczna) rozkładają przesączające się od góry ścieki.
 • oczyszczalnia z osadem czynnym – ścieki przepływają do drugiego zbiornika składającego się z dwóch komór – osadu czynnego i osadnika wtórnego, w których swobodnie unoszą się mikroorganizmy odpowiedzialne za drugi etap rozkładu ścieków. W tego typu oczyszczalni konieczne jest zachowanie stałego dopływu tlenu.
 • oczyszczalnia gruntowo – roślinna (hydrobotaniczna) – są to tzw. sztuczne ekosystemy bagienne, w których ścieki oczyszczane są poprzez zachodzące procesy biochemiczne oraz filtrację
 • oczyszczalnia z filtrem piaskowym (gruntowym) – z osadnika ścieki przepływają grawitacyjnie, bądź są przetłaczane przez przepompownie na filtr piaskowy, na którym są równomiernie rozprowadzane przez drenaż rozsączający
 • oczyszczalnia drenażowa rozsączająca – najprostszy typ oczyszczalni składający się z nitek drenażowych przechwytujących ścieki z osadnika, a następnie rozsączających oczyszczone ścieki do gruntu.